NEWS
rune test Første test i nybygg
 
 
                    
Sist uke hadde Depro en test i den nye bygningen. Robotic Drilling Systems har utviklet en innovativ robotiseringsløsning for arbeid på boredekk - der en kan utføre boreoperasjoner ubemmanet. Dette systemet kan implementeres på både eksisterende så vel som nye borestrukturer.

Depro har vært med i arbeidet med systemet, og dette ble testet sist uke i den nye hallen til Depro.

RDS har utviklet en innovativ autonom robot borerigg for ubemannede boreoperasjoner. Det nye systemet (Robotic Drilling System ™) setter nye standarder med økt sikkerhet og kostnadseffektiv planlegging og boring, og kan implementeres på eksisterende så vel som nye bore strukturer både offshore og på land.

Drill Floor System består av de fire roboter / maskiner: Drill-Floor Robot, Robotic Pipe Handler, Electric Roughneck og Multi-Size-heisen. Systemet styres av en dynamisk robotstyresystemet.

Lars Raunholt fra Robotic Drilling Systems og Rune Øyen fra Depro har hatt ansvaret for prosjektet.
Her er Jærbladets artikkel om testen: < Back

DEPRO NORGE
LINKS
PRESS
MENU
Martin Vagles veg 2
4344 Bryne

Tel: +47 51 48 21 90
Vat: 987 794 607 

Depro AS
Martin vagles veg 2 • 4344 Bryne