NEWS
depro mod Gode ingeniører og materialkunnskap
 
 
                    
Hvordan kan ditt selskap bidra til kostnadsoptimalisering på norsk sokkel?  Modifikasjonskonferansen 2015 inviterte for første gang leverandører til selv å presentere forslag til løsninger som kan bidra til kostnadsoptimaliseringer i olje- og gassindustrien, og således bedre forutsentingene for økt aktivitetsnivå på norsk sokkel.

Det var satt av plass i konferanseprogrammet for 4 presentasjoner a 15 minutter for dette.

Daglig leder hos Depro, Kåre Stokkeland, var en av leverandørene som tok ordet under samtalen. Han løftet fram behovet for dyktige ingeniører med gode materialkunnskaper som en viktig brikke for å få til gode løsninger i industrien - noe han har sett mange eksempler på hos Depro.

Den 18. MOD-konferansen ble avholdt i Stavanger 17. og 18. mars. 

  < Back

DEPRO NORGE
LINKS
PRESS
MENU
Martin Vagles veg 2
4344 Bryne

Tel: +47 51 48 21 90
Vat: 987 794 607 

Depro AS
Martin vagles veg 2 • 4344 Bryne