NEWS
ffu-depro Oppdrift på dypt vann
 
 
                    
Årets FFU-seminar tok pulsen på markedet med blant annet fokus på markedsutsikter og effektivisering. Temaet var Oppdrift på dypt vann, og seminaret ble arrangert i Stavanger.
 
For 20. gang samlet subseabransjen seg for  foredrag og faglig felleskap den siste torsdagen i januar. Seminaret, som i år hadde 250 deltakere fra 70 forskjellige firma, har blitt en viktig møteplass for aktørene i undervannsmiljøet i Norge.

– Vi prøver å være dagsaktuelle når vi velger tema for seminaret og setter opp seminarprogram. I og med at FFU-styret har representanter fra mange forskjellige selskap i bransjen har vi en god oversikt over hva som rører seg. I år fikk vi presentert mange spennende foredrag om markedsutsikter, effektivisering, utdanning, kommunikasjonsteknologi, ny teknologi og prosjekter. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært gode både når det gjelder programmet og arrangementet i sin helhet, sier FFU-leder Arnstein A. Lid.

– Gjennom foredrag på seminaret og samtaler med seminardeltakere oppfatter jeg det som om både oljeselskap og leverandørindustri er enige om at det må en effektivisering til i bransjen. Stikkord for effektivisering er standardisering, innovasjon, fornyelse, gjennomgang av krav, «god nok» engineering og selektivt vedlikehold, sier Lid.

I tillegg til å få en oppdatering på hva som skjer i bransjen, treffe samarbeidspartnere, kunder og leverandører, kunne seminardeltakerne besøke et utstillerområde med 27 interessante og spennende firma. Her hadde leverandører og kontraktører brukt tid og krefter på å komme med informative og kreative stander. Utvilsomt en interessant plass å mingle både som ingeniør, arbeidssøker og innkjøper. På dette standområdet hadde vi i Depro stand, og fikk gode møter med både kunder og leverandører. < Back

DEPRO NORGE
LINKS
PRESS
MENU
Martin Vagles veg 2
4344 Bryne

Tel: +47 51 48 21 90
Vat: 987 794 607 

Depro AS
Martin vagles veg 2 • 4344 Bryne