NEWS
tool basket prosjekt p1400190 Subsea Tool Basket
 
 
                    
Subsea Tool Basket

Depro As leveranse:

Subsea kurv for utplassering  og parkering av ROV– verktøy
Lås for verktøyet, og andre ROV-grensesnitt på kurven er utformet for å drives av den mest brukte ROV.
Type og mengde av verktøyet i en kurv kan variere i henhold til spesifikke prosjekt
For transportformål på land, er kurven utstyrt med gaffeltruck lommer plassert på bunnen av kurven 

tool basket prosjekt p1400190

Subsea tool deployment is a method of deployment and subsea parking of the ROV tools.
Tool locks, and other ROV interfaces on the basket are designed to operate by the most commonly used ROVs.
The type and quantity of the tool in a deployment basket will vary according to specific project,
For transportation purposes on land, the basket is equipped with forklift pockets located at the bottom of the basket for easy transport with forklift


  < Back

DEPRO NORGE
LINKS
PRESS
MENU
Martin Vagles veg 2
4344 Bryne

Tel: +47 51 48 21 90
Vat: 987 794 607 

Depro AS
Martin vagles veg 2 • 4344 Bryne