NEWS
torque tool Torque tool and calibration unit
 
 
                    
Torque tool klasse 5 generasjon 2, er under testing for direkte torque-avlesning fra selve torque toolet. Her har en mulighet til å overvåke torsjonsmomentet direkte under operasjon, og gir bedre tiltrekking av tilskrudde subsea-komponenter som er avhengige av korrekt torsjonsmoment.


 < Back

DEPRO NORGE
LINKS
PRESS
MENU
Martin Vagles veg 2
4344 Bryne

Tel: +47 51 48 21 90
Vat: 987 794 607 

Depro AS
Martin vagles veg 2 • 4344 Bryne